W naszej ofercie magnesy: magnesy neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, stoły, chwytaki, uchwyty magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Magnetyzer (instalacje samochodowe)

 
Magnetyzer lub aktywator magnetyczny - kontrowersyjne urządzenie zapewniające lepsze spalanie paliwa, a tym samym wzrost mocy silnika samochodowego, zmniejszenie zużycia paliwa, oraz redukcję toksyczności spalin.

Zasada działania

Aktywator magnetyczny jest urządzeniem generującym pole magnetyczne w przewodach doprowadzających paliwo do silnika spalinowego.

Istotnym parametrem mającym wpływ na sprawność silnika spalinowego jest jakość procesu spalania. W idealnym procesie całe paliwo zawarte w mieszance paliwowo-powietrznej ulega spaleniu zupełnemu, dostarczając maksymalną ilość energii cieplnej i generując spaliny o minimalnej toksyczności. W rzeczywistych procesach pewna część związków zawartych w paliwie ulega procesowi spalania niezupełnego, co obniża sprawność procesu spalania i powoduje pojawienie się w spalinach szkodliwych związków chemicznych (głównie tlenek węgla).

Poprawa stosunku ilości paliwa ulegającego spaleniu zupełnemu spowoduje wzrost wydajności silnika i obniżenie toksyczności spalin.

Istnieje teoria mówiąca, że paliwo poddane działaniu pola magnetycznego łatwiej miesza się z powietrzem, tworząc mieszankę paliwowo-powietrzną ulegającą spaleniu zupełnemu w większym stopniu.

Badania naukowe

Istnieją badania naukowe potwierdzające oddziaływanie pola magnetycznego na rozpylenie paliwa w układach zasilania silników. Badania wykonane w ramach grantów KBN przez Instytut Lotnictwa wykazały pozytywny wpływ pola magnetycznego o wartości indukcji powyżej 1-1.2 T na rozpylanie paliwa i przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Stwierdzono wpływ położenia źródła pola magnetycznego na rozpylenie (najlepsze rezultaty uzyskano wówczas gdy źródło pola magnetycznego znajdowało sie bezpośrednio przy gaźniku lub wtryskiwaczu), nie stwierdzono związku z czasem i prędkością przepływu paliwa przez pole magnetyczne. Podczas badań paliwo poddawano działaniu pola magnetycznego którego źródłem były elektromagnesy.

Badania (wykonane w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej) potwierdzają zmniejszenie zużycia paliwa, wzrostu mocy i momentu obrotowego. Badania na silnikach wysokoprężnych przeprowadził dr inż. Grzegorz Szyjka. Uzyskano zmniejszenie spalania paliwa do 10%, zwiększenie mocy silnika do 10%.

Zastosowanie we współczesnych silnikach

Współczesne silniki spalinowe, wyposażone są w elektronicznie sterowane układy wtrysku paliwa posiadające szereg czujników pomagających kontrolować proces spalania mieszanki. W takich silnikach spalaniu zupełnemu ulega ponad 99% masy dostarczonego paliwa. Pod względem sprawności procesu spalania nowoczesne silniki są więc bliskie ideałowi.

Stosowanie w takich silnikach dodatkowych urządzeń mogących poprawić jakość spalania mieszanki, nie ma możliwości przynieść znaczących rezultatów ponieważ ilość paliwa spalana w procesie niezupełnym jest znikoma.

Obecnie obowiązujące normy emisji spalin ściśle regulują dozwoloną ilość produktów spalania niezupełnego i produkowanie urządzeń wyposażonych w silniki spalinowe w których jest większy udział spalania niezupełnego nie jest dozwolony.

Zastosowania

Obecnie aktywatory magnetyczne paliwa nie są stosowane w przemyśle, ani transporcie. Nie wliczając transportu miejskiego w nowoczesnym taborze MZK Szczecin (Autobusy Volvo - gdzie po badaniach magnetyzery pozostały ze względów ekonomicznych) i hut szkła (zasilanie gazem ziemnym).

Kontrowersje

Wiele kontrowersji budzą znajdujące się w masowej sprzedaży "magnetyzery", reklamowane jako urządzenia znacząco obniżające zużycie paliwa w silnikach spalinowych, oraz ograniczające toksyczność spalin. Materiały reklamowe mówią o:

  • 10-20% ograniczeniu zużycia paliwa;
  • ok. 10% wzroście mocy silnika;
  • znaczącym obniżeniu toksyczności spalin.

Produkty te sprzedawane są zazwyczaj w zestawach składających się z magnetyzerów przeznaczonych do umieszczenia na przewodach paliwowych, czasem również przewodach doprowadzających powietrze. Zbudowane są z magnesów neodymowych w formie opasek zakładanych na przewody paliwowe, lub w formie urządzeń przepływowych włączanych w instalację paliwową.

Na skutek tego, że we współczesnych, sprawnych technicznie silnikach spalanie paliwa odbywa się nieomal całkowicie w procesie spalania zupełnego nie jest możliwe uzyskanie obiecywanych rezultatów nawet gdyby urządzenie spowodowało idealny proces spalania całości paliwa.

Badania przeprowadzone na współcześnie produkowanych samochodach pokazują brak wpływu magnetyzerów na pracę silnika.

Podsumowanie

Pomimo wielu badań które przeprowadzono na temat magnetycznej aktywacji paliw, technologia nie znalazła zastosowania w przemyśle. Obecnie żaden producent silników nie instaluje, ani nie rekomenduje stosowania takich urządzeń.

Również badania na temat zjawiska prowadzone są sporadycznie i na niewielką skalę.

Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy są obecne rozwiązania techniczne stosowane w motoryzacji - technika elektronicznego sterowania procesem spalania w silnikach spalinowych trafiła do masowego odbiorcy zanim opracowano skuteczne metody magnetycznej aktywacji paliw (skutecznych i uniwersalnych metod aktywacji magnetycznej nie opracowano do dzisiejszego dnia).

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Magnetyzer